Helt enkelt

I svåra situationer finns det alltid en enkel lösning till hands