Ditt val

ITRIM GJORDE SIN RÖST HÖRD I SEPTEMBER 2018

Hösten är tiden då många tar beslut om att lägga om sin livstil. 2018 sammanföll detta med en hätsk valrörelse. Itrim blandade sig i samhällsdebatten på gator och torg.