K43

Let there be light

KONCEPTUTVECKLING FÖR DEN NYA FASTIGHETEN K43

Fortifikationsverkets lokaler renoveras och har fått namnet K43. För fastighetsägaren Stenvalvet räkning skapar vi ett nytt koncept för byggnaden. En stor del av förändringen av huset handlar om att släppa in ljuset och öppna upp ytorna vilket ger den nya taglinen: LightSpace.

Utskick

Broschyr

Annons 1 & 2